virgin01

          【歌劇海岸】01.png 【歌劇海岸】02.png 【歌劇海岸】03.png  
          【バージン漁村】01.png 【歌劇海岸】04.png 【歌劇海岸】05.png  船~
マーラー半島へ
          【バージン漁村】02.png   小春島へ

 
        【バージン漁村】03.png 【バージン開拓地域】01.png    
          【バージン漁村】04.png 【バージン開拓地域】02.png    
          【バージン漁村】05.png 【バージン開拓地域】03.png    
【バージン島西】01.png 【バージン島西】02.png 【バージン島西】03.png 【バージン島】01.png   【バージン島】02.png 【バージン開拓地域】04.png    
【バージン島西】04.png 【バージン第二開拓地域】01.png 【バージン第二開拓地域】02.png 【バージン島】03.png   【バージン港】02.png 【バージン開拓地域】05.png    
【バージン島西】05.png   【バージン第二開拓地域】03.png 【バージン島】04.png   【バージン港】03.png 【バージン港】04.png    
    【バージン第二開拓地域】04.png 【バージン島】05.png   【バージン港】05.png バージン船~
 バニラへ
   
    【バージン第二開拓地域】05.png
~旅人海岸へ
         

歌劇海岸


バージン漁村

ATLASバージン>バージン島 zukan.png
     
  バージン漁村01.png    npc_八太_face.png ●八太
バージン漁村02.png    npc_熊介_face.png ●熊介
●ライオン・ローズ npc_ライオンローズ_face.png  バージン漁村03.png    【アクセサリ屋】 【美容院】 npc_雷同博士_face.png ●雷同博士 (*1)
バージン漁村04.png    npc_バージン村長_face.png ●バージン村長
 【洋服屋】 【マネキン屋】
バージン港01.png バージン漁村05.png    npc_シーツリー_face.png ●シー・ツリー
   

バージン島


バージン港


バージン島西

ATLASバージン>バージン島 zukan.png  
棲息獣(Lv19): 動かない機械  
バージン島西01.png バージン島西02.png バージン島西03.png
バージン島西04.png      
バージン島西05.png      

????

ATLASバージン>バージン島 zukan.png
エリアダメージ:15
????01.png ????02.png ????03.png
  ????04.png ????05.png

  • 最終更新:2017-10-10 13:07:23

このWIKIを編集するにはパスワード入力が必要です

認証パスワード